Telefonski imenik

Grad Gospić, Gospić

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Budačka 55
53000 Gospić
Hrvatska Hrvatska

Telefon:
  • +385 53 572025
  • +385 53 572116
Telefaks:
  • +385 53 574177
Web stranice:
Lokacija:

Grad Gospić je jedinica lokalne samouprave, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastavu Grada uključena su i prigradska naselja koja s gradskim naseljima čine gospodarsku cjelinu te su s njima povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značaja.
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđen je naziv, područje i sjedište Grada Gospića, kao i druga pitanja od važnosti za teritorijalno ustrojstvo jedinice lokalne samouprave. Granice područja Grada idu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje.
Grad Gospić čini 50 naselja i to:
Aleksinica, Barlete, Bilaj, Brezik, Brušane, Budak, Bužim, Debelo Brdo I, Debelo Brdo II, Divoselo, Donje Pazarište, Drenovac Radučki, Gospić, Kalinovača, Kaniža Gospićka, Klanac, Kruščica, Kruškovac, Kukljić, Lički Čitluk, Lički Ribnik, Lički Osik, Lički Novi, Mala Plana, Medak, Mogorić, Mušaluk, Novoselo Trnovačko, Novoselo Bilajsko, Ornice, Ostrvica, Oteš, Pavlovac Vrebački, Počitelj, Podastrana, Podoštra, Popovača Pazariška, Rastoka, Rizvanuša, Smiljan, Smiljansko Polje, Široka Kula, Trnovac, Vaganac, Velika Plana, Veliki Žitnik, Vranovine, Vrebac, Zavođe, Žabica.
Grad Gospić, grad u središnjem dijelu Like, smješten na ocjeditoj zaravni uz rijeku Novčicu. Prostire se na površini od 967 km2, dimenzija cca 42 km u smjeru jugoistok-sjeverozapad i cca 33 km u pravcu sjeveroistok-jugozapad. Na tom prostoru prema neslužbenim rezultatima popisa stanovništva 2001.godine živi 12383 stanovnika.
Naselje Gospić ima 5795 stanovnika.
Gospodarsko je, društveno, kulturno i športsko sjedište Grada Gospića - jedinice lokalne samouprave. Sjedište je Ličko-senjske županije i Gospićko-senjske biskupije.
Sjedište Grada Gospića je u Gospiću, Budačka 55.
Grad Gospić je pravna osoba.
Dan Grada Gospića je 22. srpnja - blagdan Svete Marije Magdalene i obilježava se svečano.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr