Telefonski imenik

Grad Osijek, Osijek

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Franje Kuhača 9
31000 Osijek
Hrvatska Hrvatska

Telefon:
  • +385 31 228229
Telefaks:
  • +385 31 211675
  • +385 31 207180
E-mail:
Web stranice:
Lokacija:

Osijek, glavni i najveći grad Slavonije, smješten je na desnoj obali rijeke Drave dvadeset i dva kilometra od njezina ušća u Dunav. Nešto viša desna obala sigurna od poplava, povoljan prijelaz preko Drave, te močvarna okolina bili su sigurno čovjekovo utočište još u prapovijesno doba. Na području današnjega grada nalazi se nekoliko arheoloških lokaliteta različitih prapovijesnih razdoblja i kultura od mlađeg kamenog doba, preko bakrenog i brončanog do željeznog doba.

Premda je područje Osijeka naseljavano još od prapovijesti prvo urbano naselje podigli su Rimljani. Brojni arheološki nalazi, zajedno s predmetima prirodne, povijesne i umjetničke vrijednosti čuvaju se u osječkom Muzeju Slavonije osnovanom 1877. godine.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr