Telefonski imenik

METIS d.d., Rijeka

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Kukuljanovo 414
51000 Rijeka
Hrvatska Hrvatska

Telefon:
  • +385 51 339910
Telefaks:
  • +385 51 331186
E-mail:
Web stranice:
Lokacija:


      
Metis je dioničko društvo za skupljanje, reciklažu i trgovinu ostataka i otpadaka.

Metis d.d. na temelju Registracije djelatnosti Trgovačkog suda u Rijeci posjeduje Dozvole za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, odnosno Ureda državne uprave Primorsko – goranske županije. Na temelju navedenog, Metis d.d. je ovlašteni koncesionar od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za:

- djelatnosti skupljanja otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme za područje Primorsko – goranske, Istarske i Ličko senjske županije – veliki kućanski aparatidjelatnosti skupljanja otpadnih vozila na području RH
- djelatnosti skupljanja otpadnih baterija i akumulatora na području RH
- djelatnosti skupljanja otpadnih guma na području RH
- djelatnosti skupljanja otpadnih mazivih ulja na području RH
- djelatnosti skupljanja otpadne primarne ambalaže (PET, staklo, metali te ostali polimeri) na području Primorsko – goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko – senjske županije
- djelatnosti skupljanja, odnosno preuzimanja, privremenog skladištenja i prijevoza ambalažnog otpada (papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže, skupne i transportne otpadne ambalaže od drveta, tekstila i ostalih ambalažnih materijala na području Primorsko – goranske, Istarske i Ličko – senjske županije
- ovlašteni skupljač građevinskog otpada koji sadrži azbest

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr