Telefonski imenik

AG-Metal Zenica (Tretman otpadnih voda), Zenica

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Zavnobih-a b.b.
72000 Zenica
BiH BiH

Telefon:
  • +387 32 443600
  • +387 32 443601
  • +387 61 791991
Telefaks:
  • +387 32 443610
Web stranice:
Lokacija:

PREDMET: -  SISTEMI I UREĐAJI ZA TRETMAN I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


 «AG-Metal» Zenica d.o.o. je ovlašteni zastupnik i ekskluzivni distributer za BiH renomiranog italijanskog

 proizvođača «ISEA» koja je plasmanom svojih sistema i uređaja za tretman i pročišćavanje otpadnih voda  

širom svijeta postigla vrlo impresivne rezultate. 

 

Naši uređaji su tipski, prefabricirani i oni su modularni, nadomjestivi, prilagodljivi oscilacijama kapaciteta, premjestivi, lagani za transport i manipulaciju, vrlo jednostavni za upotrebu i ugradnju i mogu biti ukopani, poluukopani ili neukopani što ovisi o namjeni, konfiguraciji terena i prostornim mogućnostima. Bitna karakteristika naših uređaja i prednost u odnosu na druge je ekonomska isplativost – kao posljedica uštede vremena i novca. Osim toga naši uređaji traju neograničeno dugo i 100% su nepropusni i 100% su reciklirajući. Bitno je kazati da naši sistemi i biološki uređaji na bazi bioaktivnog mulja a u adekvatno postavljenoj i dimenzioniranoj konfiguraciji postižu takozvani drugi stepen pročišćavanja, to jest efluent odnosno pročišćena voda se može slobodno upustiti u prirodni recipijent druge kategorije.

 

Javite nam se da Vam pomognemo i u fazi projektiranja, kod odabira opreme, kod dimenzioniranja i konfiguracije uređaja za optimalno i  adekvatno rješavanje Vaših potreba u skladu sa važećim propisima. Za sve proizvode u mogućnosti smo Vam dostaviti crteže i crteže ugradnje sistema i uređaja u odgovarajućem formatu. Inače iza nas stoji kompletna tehničko-tehnološka i svaka druga podrška kompanije «ISEA».

 

Naši sistemi i uređaji u adekvatnoj konfiguraciji i pravilno dimenzionirani postižu izlazne parametre efluenta u skladu sa važećim evropskim standardima i u skladu sa relevantnom domicilnom legislativom i to:

 

A) Legislativa u Federaciji Bosni i Hercegovini:

     1.    Zakon o zastiti okolisa – (Sl.n. FBiH, broj 33/03),

     2.    Zakon o vodama – (Sl.n. FBiH  70/06),

     3.    Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u

             sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik - ( Sl.n. FBiH, broj 50/07),

4.        Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne

        kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik - ( Sl.n. FBiH, broj 50/07),

     5.    Uredba o opasnim i štetnim materijama u vodama – (30.05.2007.)

B) Legislativa u Republici Srpskoj:

     1.     Zakon o zaštiti životne sredine (SL.gl. RS , broj 28/07),

     2.     Zakon o vodama – (Sl.gl. RS, broj 50/06),

     3.     Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju – (Sl.gl. RS, broj 44-01),

     4.     Pravilnik o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode – (Sl.gl. RS", broj 44-01)

C) Legislativa u Brčko Distriktu:

     1.     Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. Glasnik DB, broj  24/04, 1/05),

     2.     Zakon o zaštiti voda (Sl. Glasnik DB, broj 25/04, 1/05), i naravno naši sistemi i uređaji u skladu su i sa zakonima, pravilnicima i

                                                                                                       propisima Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

O kvalitetu naših proizvoda govori i podatak da smo u zadnjih par godina na tržište Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja plasirali više od stotinu ISEA sistema i uređaja za tretman i pročišćavanje otpadnih voda. Kada je u pitanju cijena naše opreme, uvjereni smo da smo najpovoljniji na tržištu.

 

Odabir naših uređaja: -      projektantima pojednostavljuje, olakšava i ubrzava posao,

-           izvođačima pojednostavljuje i ubrzava ugradnju,

-           a, investitorima donosi značajne finansijske uštede,  => Consulting koji Vam pružimo je besplatan.

 

NAPOMENA :  - Pozivamo projektante na saradnju.

Za više informacija molimo pogledati na našoj Web stranici : www.ag-metal.ba   i na : www.ag-metal.net

 

Srdačan pozdrav i svako dobro.

Direktor: Mensud Agić


CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr