Telefonski imenik

Agencija za zaštitu okoliša (AZO) (sjedište), Zagreb

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Trg Maršala Tita 8
10000 Zagreb
Hrvatska Hrvatska

Telefon:
  • +385 1 4886840
Telefaks:
  • +385 1 4826173
E-mail:
Web stranice:
Lokacija:

Vlada RH osnovala je uredbom Agenciju za zaštitu okoliša u lipnju 2002. godine kao centralnu ustanovu za prikupljanje i objedinjavanje podataka o okolišu na razini države, obrađivanje podataka, vođenje baza podataka o okolišu, praćenja stanja okoliša i izvješćivanje o okolišu

Agencija za zaštitu okoliša sa sjedištem u Zagrebu upisana je u registarski uložak s matičnim brojem Subjekta upisa MBS 080448270 na Trgovačkom sudu u Zagrebu 23. prosinca 2002. godine.


Odluka o osnivanju temelji se na:

  • Strategiji zaštite okoliša kao ključnom dokumentu zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj, usvojenoj na sjednici Hrvatskog sabora 25. siječnja 2002. godine; Strategija zaštite okoliša posvećuje posebnu glavu potrebi osnivanja nezavisne stručne Agencije - AZO i njenim ciljevima, pozicionirajući je kao središnje stručno tijelo i mogućeg promotora održivog razvoja;
  • obvezi iz Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice i njihovih država članica, navedenu u članku 81. o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša do kraja 2002. godine i članku 103. koji se odnosi na Informacijski sustav zaštite okoliša, potpisanog 29. listopada 2001. godine;
  • nizu zakonskih i podzakonskih akata Republike Hrvatske koji predviđaju osnivanje Agencije za zaštitu okoliša kao nositelja Informacijskog sustava zaštite okoliša, ali i obvezama prema međunarodnim ugovorima temeljem kojih Republika Hrvatska treba prikupljati, obrađivati, razmjenjivati i/ili distribuirati različite informacije i podatke;
  • potrebi da se na razini države na jednom mjestu ustroji sustav podataka o okolišu kao cjelini, koji će sadržavati podatke o trenutnom stanju okoliša, provedenom i planiranom monitoringu, onečišćenjima, trendovima onečišćenja i opterećenja, projektima zaštite okoliša koji se provode u RH ili su u planu, efikasnosti planiranih i provedenih mjera zaštite te efikasnosti pojedinih mjera politike zaštite okoliša.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr