Telefonski imenik

Akoma j.d.o.o., Bjelovar

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Miroslava Krleže 160
43000 Bjelovar
Hrvatska Hrvatska

Telefon:
 • +385 43 251037
 • +385 98 309493
Telefaks:
 • +385 43 220136
E-mail:
Web stranice:
Lokacija:

 

Akoma j.d.o.o. je društvo za projektiranje termo-aero-hidro postrojenja i instalacija u industriji, građevinarstvu i komunalnim djelatnostima.

Imate potrebe za našim uslugama? Javite se, bit će nam osobito drago ako vam pomognemo i razvijemo suradnju.

Naše djelatnosti:

Magistralni i distributivni vodovodi, vodocrpilišta, crpne stanice, hidroforska postrojenja, hidrantske mreže, unutarnja vodovodna instalacija u industriji i domaćinstvima.

 • Usluge projektiranja u građevinarstvu (visokogradnja i niskogradnja), arhitekturi, strojarstvu i elektrotehnici.
 • Geodetske usluge.
 • Unutarnja i vanjska kanalizacija uključivo postrojenja za prepumpavanje fekalnih voda.
 • Instalacije plina u industriji i domaćinstvima (mrs i unutarnji razvod, magistralni i ulični plinovodi, instalacije i postrojenja tehničkih i medicinskih plinova).
 • Instalacije centralnog grijanja svih vrsta (radijatorsko, solarno, podno, infracrveno) s pogonom na kruto, tekuće i plinovito gorivo.
 • Aeropostrojenja i instalacije, kao što su ventilacija, klimatizacija, pneumatski transport.
 • Kotlovnice toplovodne, vrelovodne, vrelouljne i parne s pogonom na kruto, tekuće i plinovito gorivo.
 • Termoenergetska postrojenja u industriji kao i konverzija ložišta od loženja krutim gorivom na tekuće ili plinovito gorivo ( ciglane, cementare, energane, pekare, tvornice keksa, kovačnice ).

  Iskustva na projektiranju i izgradnji stečena su radom dužim od 35 godina, od toga 20 godina u vlastitom poduzeću.

  Naš projektni biro opremljen modernom kompjuterskom opremom jamči brzu i kvalitetnu uslugu u izradi tehničke dokumentacije i uslugama stručnog nadzora.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr