Telefonski imenik

BH Telecom d.d. - Direkcija Sarajevo, Sarajevo

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Zmaja od Bosne 88
71000 Sarajevo
BiH BiH

Telefon:
  • +387 33 664813
  • +387 33 656500
Telefaks:
  • +387 33 661802
Web stranice:
Lokacija:

BH Telecom je vodeći operator u Bosni i Hercegovini i jedan od najvećih u regionu.

 

Postojećim kapacitetima na direktnim linkovima omogućava svojim pretplatnicima uslugu međunarodne govorne telefonije automatskim biranjem sa 225 zemalja svijeta. BH Telecom ima 22 direktne veze sa ino-operatorima, čiji ukupni kapaciteti iznose 3.471 govornih kanala i direktne veze sa dva bosansko-hercegovačka operatora, Telekomom Srpske (494 govorna kanala) i HT-om Mostar (241 govornih kanala), preko kojih realizuje međunarodni telefonski saobraćaj.

 

BH Telecom kontinuirano sarađuje sa brojnim domaćim i stranim firmama. Kroz investicione cikluse na godišnjoj razini BH Telecom u Bosni i Hercegovini ugovori i plati nekoliko desetina miliona KM domaćim firmama, dok u inostranstvu kupuje opremu koju ne proizvode domaće kompanije. Višegodišnju dobru poslovnu saradnju ostvaruje sa vodećim svjetskim proizvođačima telekomunikacione opreme, "Ericssonom", "Siemensom", ali i brojnim drugim kompanijama.

 

Pretplatnici mobilne mreže BH Telecoma za svoje razgovore, u većini evropskih zemalja, mogu birati između dva, tri, pa i četiri operatora, jer BH Telecom ima sklopljene komercijalne roaming ugovore sa 163 GSM operatora, u 75 zemalja svijeta na svih pet kontinenata.

 

Infrastruktura BH Telecoma je dio globalnog telekomunikacijskog sistema, i kao takva bh.građanima i privrednim subjektima omogućava visokokvalitetno korištenje fiksne i mobilne mreže u lokalnom, međumjesnom i međunarodnom saobraćaju, te brojne, različito modelirane pakete usluga i servisa.

 

Članstvo BH Telecoma u međunarodnim telekomunikacionim asocijacijama:

 

ITU - Međunarodna telekomunikaciona unija /

International Telecommunications Union

(Bosna i Hercegovina je članica ITU - a od 1992. godine. JP PTT saobraćaja Bosne i Hercegovine / BH Telecom d .d. Sarajevo je od 1998. godine član dva sektora ITU-a: ITU - T - Sektora za standardizaciju i ITU - D - Sektora za razvoj telekomunikacija.)

 

ETNO - Asocijacija evropskih telekomunikacionih mrežnih operatora / European Telecommunications Networks Operators' Association

 

EUTELSAT - Evropska telekomunikaciona satelitska organizacija / EuropeanTelecommunications Satellite Organization

 

INTELSAT - Međunarodna telekomunikaciona satelitska organizacija / International Telecommunications Satellite Organization

 

INMARSAT - Međunarodna pomorska satelitska organizacija /

International Maritime Satellite Organization

 

NSS - New Sky Satellites

 

GSM Association - Udruženje Globalni sistem za mobilne komunikacije / Global System for Mobile Communications Association

 

ETSI - Evropski institut za strandardizaciju u telekomunikacijama / European Telecommunications Standardization Institute

 

CEPT - Evropska konferencija poštanskih i telekomunikacionih administracija / European Conference of Postal and Telecommunications Administrations.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr