Telefonski imenik

Data 018, Niš

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Petra i Pavla Mičića 4a
18000 Niš
Srbija Srbija

Telefon:
  • +381 63 402898
Web stranice:
Lokacija:

“DATA 018” je kompanija koja se bavi poslovima vezanim za razvoj, projektovanje i implementaciju najsavremenijih rešenja u oblasti telekomunikacija i informacionih sistema.

 

Osnovne oblasti delovanja kompanije su analiza, projektovanje, instalacija, montaža, puštanje u rad, obuka korisnika, održavanje u garantnom i vangarantnom roku sledećih sistema:  

 

         -  pristupnih i optičkih sistema prenosa;

         -  računarskih WAN, MAN i LAN mreža;

         -  bežičnih mreža prenosa;

         -  kontrola pristupa;

         -  sistema IP video nadzora;

         -  interfonski sistemi.

 

Naš visokokvalifikovani kadar poseduje licence za projektovanje i izvođenje radova izdate od strane Inženjerske komore Srbije, kao i  veliki broj licenci za projektovanje i ugradnju opreme velikog broja proizvođača pasivne i aktivne opreme. Lične licence naših kadrova su:

 

         -  odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema (licenca 353);

         -  odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema (licenca 453);

         -  sistem administrator Allied Telesis aktivne mrežne opreme;

         -  sistem inženjer Allied Telesis aktivne mrežne opreme;

         -  sistem inženjer Cisco aktivne mrežne opreme;

         -  odgovorni projektant Reichle&DeMassari pasivne mrežne opreme;

         -  sertifikovani instalateri Reichle&DeMassari pasivne mrežne opreme;

         -  odgovorni projektant Schrack pasivne mrežne opreme;

         -  sertifikovani instalateri Schrack pasivne mrežne opreme.

 

Tokom dugogodišnjeg rada, kroz pozitivan partnerski odnos sa svojim korisnicima izvršena je uspešna implementacija različitih rešenja u oblasti telekomunikacionih i informacionih sistema. To je doprinelo unapređenju poslovanja, veću produktivnost i smanjenju troškova poslovanja naših partnera.  Takav uspešan odnos i pozicija uspešnog sistem integratora ostvarena je kroz stalna ulaganja u stručnu osposobljenost radnika, spremnost na prihvatanju i unapređenju novih tehnologija i spremnost radnika da se unapredi partnerski odnos sa korisnicima.

 

Važan segment  poslovanja naše kompanije je i distribucija pasivne mrežne opreme švajcarskog proizvođača Reichle&DeMassari, jednog od vodećih svetskih kompanija u ovoj oblasti, kao i kompanije EKS Engel, nemačke firme za razvoj i proizvodnju električnih sistema i komunikacione opreme za fiber optičke prenosne sisteme, gde se zahteva ugradnja visoko pouzdane opreme za rad u industriskim uslovima.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr