Telefonski imenik

Elektroinvest d.o.o., Istočno Sarajevo

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Ravnogorska do broja 220
71123 Istočno Sarajevo
BiH BiH

Telefon:
  • +387 57 340504
  • +387 65 229239
Telefaks:
  • +387 57 340504
Lokacija:

Ово привредно друштво основано је сходно Закону о јавно-приватном партнерству Републике Српске, а оснивачи су општина Источна Илиџа и физичко лице из републике Србије и обавља сљедеће активности:

а) Послове постављања, монтаже и одржавања јавне расвјете, електричних постројења и одржавања (ревизије) као и издавања важећих атеста за потребе општине Источна Илиџа, града Источно Сарајево, Републике Српске и Босне и Херцеговине. Послови ће се обављати са специјалним возилом и корпом која има руку-крак дужине 20 метара.

б) Послове ремонта и сервиса нисконапонских и високонапонских електромотора, генератора; како стандардних тако и екс-противексплозивне заштите, послове вибродијагностику електромотора, генератора и остале опреме као и издавање атеста за исте све за потребе општине Источна Илиџа, града Источно Сарајево, Републике Српске и Босне и Херцеговине.

ц) Послове ремонта (израде и оправке) трафостаница за потребе општине Источна Илиџа, града Источно Сарајево, Републике Српске и Босне и Херцеговине.

д) Послове електричних мјерења (отпора изолације, снимања термовизијском камером, вибродијагностике).

 

Друштво је закључило уговор о пословно-техничкој сарадњи са предузећем Електроинвест Зрењанин и за обављање послова користиће лиценце квалитета, рјешење за оправку и ремонт екс уређаја до 1MW, према стандарду SRPS IEC 60079-19 које је издато од Института за стандардизацију Србије и све потребне лиценце за обављање горе наведених активности.

Друштво је такође закључило уговор о пословно-техничкој сарадњи са Електротехничким факултетом у Источном Сарајеву.

Значајни послови овог Друштва су:
ремонт и одржавање електромотора у РИТЕ Гацко,
генерални ремонт и одржавање електромотора у ЈП Водовод и канализација Источно Сарајево,
израда прототипа високонапонског осцилатора (Теслиног трансформатора) који је изложен у управној згради ХЕ на Дрини Вишеград,
ремонт и поправку енергетских дистрибутивних трансформатора за потребе Електродистрибуције Пале.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr