Telefonski imenik

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje FZ MIO/PIO, Zenica

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Aska Borića 28
72000 Zenica
BiH BiH

Telefon:
  • +385 32 403458
Telefaks:
  • +385 32 404467
Web stranice:
Lokacija:

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje s radom je počeo 1.1.2002. u skladu sa Zakonom o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH. Rad Zavoda je javan, a nadzor nad zakonitošću rada obavlja Nadzorni odbor. Sjedište Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je u Mostaru, Dubrovačka b.b.

Osnovna djelatnost Zavoda je provođenje penzijskog osiguranja u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/98 ), Zakonu o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 32/01), drugim zakonima i Statutu.

Federalni zavod vrši sljedeće poslove:

a) prikuplja doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i isplaćuje penzije,

b) provodi postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,

c) posluje sredstvima i imovinom Federalnog zavoda,

d) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr

Tagovi: