Telefonski imenik

GONG, Zagreb

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Trg bana J. Jelačića 15/IV
10000 Zagreb
Hrvatska Hrvatska

Telefon:
  • +385 1 4825444
Telefaks:
  • +385 1 4825445
E-mail:
Web stranice:
Lokacija:

GONG je nestranačka udruga građana utemeljena 1997. radi poticanja građana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima. GONG provodi nestranačko nadgledanje izbornog procesa, vrši edukaciju građana o njihovim pravima i dužnostima, potiče obostranu komunikaciju građana i njihovih izabranih predstavnika, zalaže se za transparentnost rada svih javnih službi, provodi kampanje javnog zagovaranja te potiče i pomaže samoorganiziranje građana.

Najviše tijelo GONG-a je Skupština koju čine svi članovi GONG-a. Sastaje se jednom godišnje, u rujnu. Skupština GONG-a usvaja izvještaj o radu te bira članove Upravnog odbora na mandat od godinu dana i Nadzornog odbora na mandat od dvije godine.

GONG djeluje kroz centralni ured u Zagrebu i četiri regionalna ureda u Rijeci, Slavonskom Brodu, Zadru i Zagrebu.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr