Telefonski imenik

Grad Donja Stubica, Donja Stubica

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Trg Matije Gupca 20/II
49240 Donja Stubica
Hrvatska Hrvatska

Telefon:
  • +385 49 286141
  • +385 49 286442
Telefaks:
  • +385 49 286112
Web stranice:
Lokacija:

Grad Donja Stubica smještena je u centralnom dijelu sjevernih padina Medvednice, u središtu stubičke doline. Svojim južnim dijelom obuhvaća bujne šume Parka prirode Medvednica, a na sjever prostire se prema dolini rijeke Krapine, preko vijenca brežuljaka s veličanstvenim vidikovcima poput Britvičke, Antolovčaka, Kamenjaka i dr. Prema stubičkoj dolini i rijeci Toplici slijevaju se bistri gorski potoci. Najveći je potok Reka koji protječe centrom Donje Stubice. U Donjoj Stubici nalazi se i termalni izvor Jezerčica.

Grad Donja Stubica graniči s općinama: Gornja Stubica, Bedekovčina, Stubičke Toplice te gradovima Oroslavlje i Zagreb.

Površine je 44 km2. Sastoji se od 10 naselja. Prvi puta u pisanim dokumentima Stubica se spominje već 1209. godine u povelji Andrije II. županu Vratislavu. Kao središte župe prvi put se spominje 1334. godine, kada predgrađe dobiva značajke urbanog naselja kao trgovište sa razvijenim obrtom. U to vrijeme kastrum i podgrađe pripadaju velikom susjedgradsko - stubičkom vlastelinstvu.

Kao središte hrvatsko - slovenske seljačke bune pod vodstvom Matije Gupca, s krvavim završetkom na polju kod Stubice 9. II. 1573. godine, Stubica je bila uključena u žižu tadašnjih srednjoeuropskih događanja. Donja Stubica bila je tijekom 8 stoljeća upravno sudsko, kulturno i gospodarsko središte čitavog područja sjevernih obronaka Medvednice. To potvrđuje i činjenica da je donjostubički kaštel već u 16. st. bio sjedište velikaškog posjeda u zagrebačkom komitatu i kao takav je prema urbarskim odredbama predstavljao upravno -političku jedinicu u kojoj upravnu i sudsku vlast izvršava vlastelin preko gospoštijskog suda, a uz njega tri predsjednika, županijski sudac i bilježnik.

Kasniji razvoj potvrđuje, da je Stubica kao tradicionalno središte distrikta ili kotara bila jako upravno središte sa npr. u 19. st. tri bilježništva (notarijata) i 11 sučija (općina).

Ovakve upravno - političke značajke pogodovale su i kulturnom razvoju kraja. Na području Donje Stubice nalazimo od 16. do 19. st. nekoliko plemićkih dvorova i kurija koje su svoj procvat doživjele u doba baroka. Najpoznatiji je dvorac Stubički Golubovec, a župna crkva Presvetog Trojstva u rangu je najznamenitijih gotičkih sakralnih spomenika kulture Zagorja. Na području Grada Donja Stubica, pri Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu evidentirano je i registrirano 6 svjetovnih spomenika kulture (mjesto Donja Stubica kao povijesno urbanistička cjelina), zatim 5 sakralnih spomenika kulture i 4 arheološka lokaliteta. Osim navedenih spomenika kulture, pri Republičkom zavodu za zaštitu prirode vodi se kao park prirode - Park prirode Medvednica i kao hortikulturni spomenik - perivoj parka dvorca Stubički Golubovec.

Društveni i kulturni život dokumentirano se može pratiti od 17. st. kad se osniva škola, a istodobno je zabilježeno i postojanje crkvene Bratovštine kršćanskog nauka. Stubička čitaonica je utemeljena još 1890. godine, knjižnica 1895. godine, DVD s limenom glazbom je osnovan 1891. godine, šest crkvenih bratovština, pjevačka društva, raznovrsni glazbeni ansambli i športska društva. Sve to govori živom i raznolikom interesu i kulturnim potrebama građana Donje Stubice kroz povijest.

Upravo je ovakvo bogato povijesno nasljeđe doprinijelo priznavanju statusa grada, početkom 1997. godine.

Danas u Donjoj Stubici djeluje Pučko otvoreno učilište, u sklopu kojeg je i središnja knjižnica u Donjoj Stubici, zatim Radio postaja "Stubica", koja pokriva veliko slušno područje - Hrvatsko zagorje, Prigorje, istočni dio Slovenije, gradove Varaždin, Čakovec, Samobor, Sisak. Pučko otvoreno učilište objedinjuje kulturne, obrazovnu i informativnu djelatnost.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr