Telefonski imenik

Grad Dubrovnik, Dubrovnik

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik
Hrvatska Hrvatska

Telefon:
  • +385 20 351807
Telefaks:
  • +385 20 321528
Web stranice:
Lokacija:

Grad Dubrovnik je dio Dubrovačko-neretvanske županije.

Obuhvaća područje naselja: Bosanka, Brsečine, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubravica, Dubrovnik, Gornje Obuljeno, Gromača, Kliševo, Knežica, Koločep, Komolac, Lopud, Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo, Nova Mokošica, Orašac, Osojnik, Petrovo selo, Pobrežje, Prijevor, Riđica, Rožat, Suđurađ, Sustjepan, Luka Šipanska, Šumet, Trsteno, Zaton s pripadajućim morem.

Površina Grada Dubrovnika iznosi 143,35 km2.

Prema Popisu stanovništva iz 2001. na tom području obitavalo je 43.770 stanovnika (23.167 žena, 20.603 muškaraca).

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Grad Dubrovnik je jedinica lokalne samouprave koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima.

Riječ je o poslovima uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, komunalne djelatnosti, brige o djeci, socijalne skrbi, osnovnog školstva, gospodarskog razvoja, kulture, tjelesne kulture i športu, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite.

GRB GRADA DUBROVNIKA

Grb Grada je njegov povijesni grb u baroknom obliku - na štitu oblika izokrenute kruške u srebrnom (bijelom) polju četiri su poprečne crvene grede.
Na desnoj strani štita je žezlo i na lijevoj mač (gledano heraldički), koji se međusobno ukrižuju.
Povrh štita nalazi se u crvenom kraljevska zlatna kruna.
 
ZASTAVA GRADA DUBROVNIKA

Zastava Grada bijele je boje s likom sv. Vlaha u sredini, u crvenom biskupskom ornatu zapadnog tipa, s misnicom i sa žutim ukrasom.
Uzdignutom desnicom on blagoslivlje, a u lijevoj ruci drži grad Dubrovnik i biskupski štap.
S desne strane lika sv. Vlaha stoji inicijal S (Sanctus), a s lijeve inicijal B (Blasius), oba žute boje. Omjer širine i dužine zastave je 2:3.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr