Telefonski imenik

Grad Pakrac, Pakrac

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac
Hrvatska Hrvatska

Telefon:
  • +385 34 411080
  • +385 34 411314
Telefaks:
  • +385 34 411081
Web stranice:
Lokacija:

Ne zna se točno vrijeme nastanka utvrde, no u prvom spominjanju Pakraca (dokumentom iz 1237. godine) ona već postoji. Spominje se i u zapisima templara (katolički crkveni viteški red zasnovan radi zaštite Kristova groba) koji su došli u Hrvatsku još 1185. godine. No, izvjesno je da su u Pakracu boravili nasljednici templarskih posjeda; ivanovci-hospitalci. Utvrda je bila oblika napravilnog peterokruga, sa sedam okruglih kula na rubovima i velikom branič-kulom, opasana tvrdim zidinama na kojima su bile puškarnice. Oko utvrde bili su ukopi u koje je napuštena voda. Godine 1242. u Pakrac provaljuju tatari, a već 1256. godine u Pakracu je boravio ban Slavonije Stjepan i osnovao prvu kovnicu novca – moneta banalis – banovac. Prije toga pravo na kovanje novca imao je samo car. Banovac se najvjerojatnije kovao unutar zida pakračke utvrde. Rušenje gradske utvrde započeli su Jankovići Daruvarski i njenim kamenjem nasipavali cestu Pakrac-Kukunjevac, a godine 1867. prodali su je grčko-istočnoj općini, koja je tu smjestila svoj parokijalni ured. Zadnja kula pakračke tvrđe srušena je 1960. godine i na njenim temeljima je izgrađena zgrada Poglavarstva (Općina).

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr