Telefonski imenik

Grad Zagreb, Zagreb

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Trg Stjepana Radića 1
10000 Zagreb
Hrvatska Hrvatska

Telefon:
  • +385 1 6101111
  • +385 800 1991
  • +385 1 6101554
Telefaks:
  • +385 1 6101313
Web stranice:
Lokacija:

O Zagrebu

Grad Zagreb glavni je i najveći grad Republike Hrvatske.

Površina: 641,355 km2.

Broj stanovnika: 779 145 (podaci iz 2001.)

Zagreb je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko i administrativno središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade Republike Hrvatske.


Kratka povijest

U pisanim izvorima Zagreb se prvi puta spominje 1094., utemeljenjem Biskupije.

1242. Zagreb (tada Gradec) Zlatnom bulom hrvatsko - ugarskog kralja Bele IV postaje slobodni kraljevski grad.

1557. Zagreb se u pisanim dokumentima prvi puta spominje kao glavni grad Hrvatske.

1669. Isusovci osnivaju prvu gimnaziju i Akademiju. Ta se godina smatra godinom utemeljenja Zagrebačkog sveučilišta.

1776. iz Varaždina je u Zagreb preseljeno sjedište Hrvatskog kraljevskog vijeća (Vlade).

25. lipnja 1991. Sabor Republike Hrvatske proglašava nezavisnost i suverenost Republike Hrvatske. Zagreb postaje glavni grad.

Gradska uprava

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske ima Ustavom određen poseban status iz kojega proizlazi da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada i županije. Grad Zagreb nadležan je i za poslove državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave, a obavljaju ih upravna tijela Grada Zagreba.

Tijela gradske uprave su:
Gradska skupština kao predstavničko tijelo.
Gradonačelnik i
Gradsko poglavarstvo kao nositelji izvršne vlasti

Vijećnike Gradske skupštine biraju građani na neposrednim izborima. Vijećnici Gradske skupštine natpolovičnom većinom glasova biraju gradonačelnika i članove Gradskog poglavarstva.

Gradsko poglavarstvo ima 11 članova koje, na prijedlog gradonačelnika, većinom glasova bira Gradska skupština. Na čelu poglavarstva je gradonačelnik koji ima dva zamjenika.
U ustroju i djelokrugu gradskih upravnih tijela djeluje 12 Gradskih ureda, 1 Gradski zavod i 3 Službe koji su za svoj rad odgovorni Gradonačelniku i Gradskom poglavarstvu.

Na razini mjesne samouprave ustrojeno je 17 gradskih četvrti kojima upravljaju Vijeća gradskih četvrti i predsjednici Vijeća gradskih četvrti. Članove vijeća biraju stanovnici gradskih četvrti.

Gospodarstvo

Kvalitetno zemljište, pogodan prometni položaj i ukupna komunalna infrastruktura, stručna radna snaga, znanstvene, stručne, obrazovne, zdravstvene, financijske, bankarske i druge institucije, zatim tradicija u obavljanju određenih djelatnosti, te veličina i kvaliteta gospodarstva, bitni su potencijali u razvojnoj strategiji Zagreba.

Najvažnije gospodarske grane grada Zagreba su industrija električnih strojeva i aparata, kemijska, farmaceutska, tekstilna, prehrambena industrija, te industrija pića. Zagreb je i značajno međunarodno trgovinsko i poslovno središte, te prometno sjecište srednje i istočne Europe.

Znanost i Sveučilište

Sveučilište
Sveučilište u Zagrebu najstarije je Hrvatskoj i među najstarijima u Europi. Osnovano je 1669. Do danas je na Sveučilištu u Zagrebu diplomiralo je više od 200.000 studenata, magistriralo više od 18.000 i doktoriralo više od 8.000 predloženika.
Na Sveučilištu u Zagrebu, znanstveno-nastavni i umjetnički rad obavlja se na 28 fakulteta, 3 umjetničke akademije, stručnoj - Učiteljskoj akademiji i sveučilišnom studiju - Hrvatskim studijima. Pri Sveučilištu djeluju 33 visoka učilišta.

Znanstvene institucije
U Zagrebu djeluju 22 instituta na područjima društvenih i prirodnih znanosti.
Zagreb je sjedište HAZU - Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Kultura

Grad Zagreb nadležan je za 38 kulturnih institucija u koje je uključeno 10 gradskih muzeja, od kojih su najvažniji Muzej grada Zagreba, Muzej za umjetnost i obrt i Muzej suvremene umjetnosti.

U okviru gradske uprave djeluje 14 centara za kulturu.

Grad je vlasništvu 7 gradskih kazališta, a u Hrvatskom narodnom kazalištu sudjeluje sa 50% vlasništva.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskoga i Zagrebačka filharmonija u vlasinštvu su Grada Zagreba.

Zdravstvo

U vlasništvu Grada Zagreba je Opća bolnica Sveti duh, Ustanova za hitnu medicinsku pomoć, 7 specijalnih poliklinika i 13 domova zdravlja.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr