Telefonski imenik

Hrabri telefon, Zagreb

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Argentinska 2
10090 Zagreb
Hrvatska Hrvatska

Telefon:
  • +385 1 3793000
Telefaks:
  • +385 1 3793300
Web stranice:
Lokacija:

Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu je nevladina, neprofitna organizacija osnovana u listopadu 1997. godine, a registrirana u rujnu 2000.

Ideja za pokretanje savjetodavne linije, provođenjem koje je Udruga započela s radom, nastala je iz opaženog visokog broja zlostavljane i zanemarene djece koja su bila uključena u psihoterapijski rad Psihotrauma centra, a po uzoru na europske i sjevernoameričke modele prevencije i intervencije na ovom području koji su se pokazali učinkovitima. 

Danas je Hrabri telefon, prema istraživanu AED-a u 2006. godini, 2. udruga po prepoznatljivosti nakon udruge branitelja, od strane javnosti u Republici Hrvatskoj.


Kontakt
Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu

Osnovna misija Hrabrog telefona je pružiti pomoć i podršku žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja. O problemu zlostavljanja i zanemarivanja djece u Hrvatskoj se dugo nije pričalo. Od kada postoji, Hrabri telefon se aktivno zalaže za informiranje javnosti o ovom problemu kao i za unapređenje sustava koji brine o djeci, bez obzira da li se radi o zlostavljanoj djeci ili ne.
Kako bismo ostvarili osnovnu misiju, radimo na ostvarivanju cijelog niza ciljeva. Neki od najvažnijih su:

putem savjetodavne linije, pružiti pomoć i podršku zlostavljanoj i/ili zanemarenoj djeci te njihovim roditeljima i skrbnicima
informirati javnost o problemima zlostavljanja i zanemarivanja djece kako bi se podigla javna svijest o navedenoj tematici
educirati stručnjake kako bi mogli bolje obavljati svoje zadatke vezane uz zaštitu djece
putem projekta Dječja kuća Borovje pridonijeti prevenciji nepoželjnog ponašanja djece
surađivati sa lokalnim vlastima, školama i centrima za socijalnu skrb na programu prevencije
osigurati sredstva za rad udruge te motivirati osobe, medije i tvrtke da se uključe u borbi protiv zlostavljanja i zanemarivanja djece

Adresa: Argentinska 2, 10 090 Zagreb, Hrvatska

Telefon: (+385) 1 3793 000

Fax: (+385) 1 3793 300

Savjetodavna linija: 0800 0800, svakim radnim danom od 09 do 18h

Telefon/ fax Dječje kuće Borovje: (+385) 1 6112 758

Adresa: Bože i Nikole Bionde 32, 10 000 Zagreb

E-mail: info@hrabritelefon.hr

             savjet@hrabritelefon.hr

             djecjakuca@hrabritelefon.hr

Broj kunskog računa: 1100690711 (Raiffeisenbank Austria d.d.)

Broj deviznog računa: 2100007429 (Raiffeisenbank Austria d.d.)

Matični broj Udruge: 1515217

Predsjednica Udruge: Hana Hrpka, prof.

Voditeljica stručnih i znanstvenih programa: doc.dr.sc. Gordana Buljan Flander

Osnovna misija Hrabrog telefona je pružiti pomoć i podršku žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja. O problemu zlostavljanja i zanemarivanja djece u Hrvatskoj se dugo nije pričalo. Od kada postoji, Hrabri telefon se aktivno zalaže za informiranje javnosti o ovom problemu kao i za unapređenje sustava koji brine o djeci, bez obzira da li se radi o zlostavljanoj djeci ili ne.
Kako bismo ostvarili osnovnu misiju, radimo na ostvarivanju cijelog niza ciljeva. Neki od najvažnijih su:

putem savjetodavne linije, pružiti pomoć i podršku zlostavljanoj i/ili zanemarenoj djeci te njihovim roditeljima i skrbnicima
informirati javnost o problemima zlostavljanja i zanemarivanja djece kako bi se podigla javna svijest o navedenoj tematici
educirati stručnjake kako bi mogli bolje obavljati svoje zadatke vezane uz zaštitu djece
putem projekta Dječja kuća Borovje pridonijeti prevenciji nepoželjnog ponašanja djece
surađivati sa lokalnim vlastima, školama i centrima za socijalnu skrb na programu prevencije
osigurati sredstva za rad udruge te motivirati osobe, medije i tvrtke da se uključe u borbi protiv zlostavljanja i zanemarivanja djece.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr