Telefonski imenik

Logoped-Edukativni Centar LexisPro, Beograd

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Palmoticeva 33
11000 Beograd
Srbija Srbija

Telefon:
  • +381 69 1303505
E-mail:
Lokacija:

Lexis je centar za pružanje logopedske pomoći kako deci preškolskog i školskog uzrasta tako i mladima sa govorno-jezičkim i komunikacijskim teškoćama. Pružamo dijagnostiku, prevenciju, savetovanje i terapiju govorno jezičkih teškoća, kao i teškoca u usvajanju veština čitanja i pisanja. Naša znanja i iskustva najviše koriste deci sa nedovoljno razvijenim govorom, teškoćama rane komunkacije, teškoćama u izgovoru pojedinih glasova, autističnog spektra, problemima pažnje i sl. Posebnu pažnju posvećujemo mladima sa nefluetnim govorom, manjkom samopouzdanja u socijalnom kontekstu, javnom nastupu i prezentovanju.

Nudimo terapiju i konsultantske usluge bez listi čekanja. U radu sa klijentima insistiramo na fleksibilnom i individualnom pristupu. Naš cilj je jasna, otvorena i nesmetana komunikacija.

Naše usluge: Dijagnostika, Individualna terapija, Grupna terapija, Terapija praćenja i savetovanja, Konsultantske usluge

Nalazimo se u centru Beograda u Palmotićevoj ulici.  

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr