Telefonski imenik

Sudski prevodilac za engleski jezik i advokatska kancelarija Jasna Filipović-Bojić, Beograd

[Dodaj u kontakte]
Adresa:

Svetogorska 4, drugi sprat
11000 Beograd
Srbija Srbija

Telefon:
  • +381 63 322798
Lokacija:

Pismeni prevodi

  • Pismeno prevodjenje dokumenata za vize: viza za Kanadu, viza za Veliku Britaniju, viza za Ameriku, viza za Australiju
  • Pismeno prevođenje ličnih dokumenta sa overom sudskog tumača – sudskog prevodioca
  • Pismeno prevođenje pravne i sudske dokumentacije sa overom sudskog tumača – sudskog prevodioca
  • Pismeno prevođenje tehničkih, stručnih i naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe sudskog tumača – sudskog prevodioca
  • Pismeno prevođenje tehničke dokumentacije sa overom sudskog tumača – sudskog prevodioca
  • Pismeno prevođenje dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača – sudskog prevodioca
  • Pismeno prevođenje medicinske i farmaceutske dokumentacije sa overom ovlašćenog sudskog tumača – sudskog prevodioca
  • Hitni prevodi dokumenata

Prevodi

Pružamo usluge overenih i neoverenih prevoda sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski: prevodi i overe svih vrsta opštih tekstova i dokumenata;

Prevodi za fizička lica:
Prevodi diploma, svedočanstva, prepisi ocena, pisma preporuke, planovi i programi studija, potvrde o nekažnjavanju, prebivalištu, izvodi iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, rešenja o nasleđivanju i razvodu, testamenti...

Prevodi za pravna lica:
Rešenja o registraciji društava, rešenje Agencije za privredne registre, tenderska dokumentacija, bilansi, finansijski izveštaji, OP obrasci, statuti, ugovori, web stranice, zakoni EU.

Usmeno prevođenje:
Prisustvo sudskog tumača na venčanjima sa stranim državljanima koji ne govore srpski jezik, overa potpisa stranih državljana u sudu i opštini...

Mogućnost plaćanja prevoda u gotovini i preko računa.

Prevodi dokumenata su gotovi istog dana.

Direktnim dolaskom kod nas uštedećete novac.

S obzirom da smo kancelarija sudskog tumača/sudskog prevodioca naše cene su povoljnije nego cene koje nude posrednici. Kod nas ostvarujete direktan kontakt sa prevodiocima sa kojim možete da se konsultujete u vezi sa prevodom.
Sudski tumač – sudski prevodilac overava svojim pečatom prevod dokumenta i garantuje da je taj prevod istovetan sa originalom. Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti ili original ili overenu kopiju originalnog dokumenta. Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača – sudskog prevodioca.

CONSIDERO

Razvoj softvera i baza podataka

www.considero.hr